Navigace

Obsah

 

NÁVŠTĚVNICKÝ  ŘÁD DOMU HISTORIE PŘEŠTICKA

Článek 1

1.1. Návštěvnický řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Přeštice.

1.2. Návštěvnický řád je předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea.

Článek 2

2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic.         Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 40 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.

2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně. V úterý až pátek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. V sobotu, neděli a sváteční dny od 14:00 do 17:00 hod. Poslední vstup na prohlídku je 30 minut  před koncem provozní doby.

2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné:

 

2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici, po dobu prohlídky muzea,  informace o stálé expozici v tištěné podobě.

Článek 3

3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi.

3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů, zákaz dotýkání vystavených předmětů (včetně nábytku, vitrín a podobně), zákaz konzumace jídla, zákaz  pití a kouření, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.

3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován kamerami.

Článek 4

4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.

4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.

Článek 5

Návštěvnický řád byl schválen usnesením  Rady města Přeštice dne 04.01.2023

 a nabývá platnosti dne 05.01.2023

 

Mgr. Tomáš Chmelík, starosta, v.r.