Navigace

Obsah

Návštěvnický řád

ČLÁNEK 1

1.1. Návštěvnický řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Přeštice.

1.2. Návštěvnický řád je vnitřním předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea

ČLÁNEK 2

2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic. Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 30 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.

2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně, denně mimo pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 17.00 hodin. V sobotu, neděli a sváteční dny od 14 do 17 hod. Poslední vstup na prohlídku je 15 minut před koncem provozní doby.

2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné do muzea ve výši: 25,-Kč dospělí, 15,-Kč děti, studenti, držitelé ZTP a důchodci, 50 Kč rodinné vstupné. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Na kulturní akce pořádané muzeem je vstupné stanovováno individuálně U hromadných školních výprav má pedagogický dozor vstup zdarma (maximálně 1 dospělý na 10 dětí). S každou těžce tělesně postiženou osobou může jít zdarma 1 dospělá osoba jako doprovod.

2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici, po dobu prohlídky muzea, informace o stálé expozici v tištěné podobě.

ČLÁNEK 3

3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi. Na vyžádání je pak povinen toto zavazadlo nechat nahlédnout ke kontrole.

3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů za poplatek 50,-Kč, zákaz dotýkání vystavených předmětů (včetně nábytku,vitrín a podobně), zákaz konzumace a kouření, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.

3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován kamerami.

ČLÁNEK 4

4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.

4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.

 

V Přešticích 3.2.2009
Mgr. Petr Fornouz v.r.