Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

Navigace

Obsah

Dům historie Přešticka

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOMU HISTORIE PŘEŠTICKA

Investor: Město Přeštice

Autor: AVE architekt a.s., Částkova 53, Plzeň

Dodavatel: STAVOS - Václav Klaus, Karlovarská 22, Plzeň

Dům byl vybudován v letech 1999-2000 nákladem cca 10 mil. Kč. Na financování elektronického zabezpečovacího systému přispělo Ministerstvo kultury ČR.

Provozovatel: Od roku 2000 do konce roku 2008 KZ Přeštice (ředitelka p. Věra Kokošková). Od roku 2009 je Dům historie Přešticka organizační složkou Města Přeštice

Autor loga: Miroslav Hásek

Na instalaci stálé expozice se pod odborným vedením p. Jiřího Korandy podíleli: autorka scénáře Bc. Drahomíra Valentová, Martina Kolářová a Jiří Toman.

Autoři doprovodných textů: Mgr. Pavel Skořepa, Mgr. Radek Široký, Věra Kokošková, Bc. Drahomíra Valentová.

Fotografie: Josef Kubát, Ing. Jiří Běl a soukromé archivy.

Zápůjčky muzejních exponátů: Západočeské muzeum v Plzni, p.o., Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

 

PROČ DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA?

V úvahu připadaly tři možné názvy: Muzeum Přešticka, Národopisné muzeum v Přešticích nebo Dům historie Přešticka. Provedeme-li stručný rozbor skrytého významu těchto názvů s přihlédnutím k jejich zvukové frekvenci a vibracím, dospějeme k těmto závěrům:

MUZEUM PŘEŠTICKA - ve slově "muzeum" je cosi zakonzervovaného, strnulého; význam slova se již přežil a je nositelem vibrací, které nezaručují vyváženost vztahu dávat a dostávat. Ke kladům patří společenský život, komunikace, ale jako slabina se jeví sklon požadovat příliš na druhých, odmítání reality, převládající snaha k potlačování okolí, nedostatek spontánnosti a důvěry k jiným obcím a veřejnosti.

V názvu NÁRODOPISNÉ MUZEUM dominuje linie intelektu. Obtížný vývoj pro nedostatek otevřenosti a patricionismu. Osamocenost, chybí partner či společníci. Obtížnost ve spolčování a pravidelné a soustavné spolupráci. Odmítání podřízenosti a potlačování druhých obcí. Dominuje schopnost sbírání zkušeností. Slabinou je problém s přizpůsobivostí bez postupného přechodu ke změně. Omezování druhých a zdůraznění vlastnických nároků, což přináší fyzické problémy nemovitosti. Výsledek=uvadnutí, uzavření.

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA - znamemá lidskou zkušenost, zralost a ponaučení. Zahrnuje oblast styků a vztahů se společností, světem. Aby docházelo k optimální realizaci, je nezbytné otevírat se druhým obcím a spolkům, překonat soustředění na Přeštice a své nejbližší. Rovnováhu tvoří výměna výstav, hudebních slavností, rozvoj znalostí a poznání. Je nutno vyvarovat se přílišných výstřelků v činnosti. Oblast financí bude posilována realizací konkrétních akcí, péčí o hmotné statky a okamžitým dosahováním výsledků na veřejnosti.

Dům by měl svou činností propojovat historii s nejmodernějším současným životem mj. také prostřednictvím dokonalých archivních technik a nosičů. Měl by umožňovat studovat historii mladé generaci, školám ale i náhodným cestovatelům a duchovně být otevřený všem.

I historie se soustavným poznáváním stále vyvíjí, je v pohybu. Je třeba pracovat se všemi informacemi stoletími nashromážděnými. Ověřovat je a hledat jejich analogy ve stopách minulosti, v dávných kulturách, ezoterních učeních, v teologii i v poznatcích současné vědy - napájet tím veřejnost a zvětšovat tak energo-informačně-duchovní potenciál Země.

Zdeněk Hajšman