Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

 

Navigace

Obsah

 

NÁVŠTĚVNICKÝ  ŘÁD DOMU HISTORIE PŘEŠTICKA

Článek 1

1.1. Návštěvnický řád vydává vedení muzea a schvaluje Rada města Přeštice.

1.2. Návštěvnický řád je předpisem závazným pro všechny návštěvníky tohoto muzea.

Článek 2

2.1. Návštěvníkem se rozumí každá osoba, která přijde do muzea za účelem prohlídky expozic.         Osoby mladší 6 let a nesvéprávné osoby musí být v doprovodu dospělé osoby, která za ně nese zodpovědnost. Hromadné návštěvy tvoří skupiny maximálně 40 osob, v případě skupiny dětí je povinný pedagogický doprovod.

2.2. Muzeum je přístupné pro návštěvníky celoročně. V úterý až pátek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. V sobotu, neděli a sváteční dny od 14:00 do 17:00 hod. Poslední vstup na prohlídku je 30 minut  před koncem provozní doby.

2.3. Návštěvník je povinen uhradit vstupné:

  •   Základní 30 Kč - dospělí
  • Snížené 20 Kč - děti  6 – 15 let, senioři (nad 65 let), držitelé průkazů ZTP, studenti SŠ a VŠ (do 26 let) po předložení studijního průkazu,  
  • Rodinné vstupné 90 Kč - Maximálně pět osob, z toho dva dospělí a maximálně  tři děti nebo jeden dospělý a maximálně čtyři děti  každé další dítě 6 - 15 let 20 Kč
  • Zdarma - děti do 6 let, držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodce, nositelé průkazek Asociace muzeí a gelerií - AMG,  Rady galerií ČR- RG ČR, Zväzu múzeí na Slovensku - ZMS, Rady galérií Slovenska - RGS, Českého výboru ICOM, z. s., a Slovenského komitétu ICOM po předložení platného průkaz (Bezplatný vstup je limitován vstupem jedné osoby na jeden předložený průkaz, platí tedy pouze pro držitele platného průkazu)!
  • U hromadných školních výprav má pedagogický dozor vstup zdarma
  • Na kulturní akce pořádané muzeem je vstupné stanovováno individuálně

 

2.4. V expozici je na požádání podáván ústní výklad. Návštěvníci mohou mít k dispozici, po dobu prohlídky muzea,  informace o stálé expozici v tištěné podobě.

Článek 3

3.1. Návštěvník je povinen u vstupu odložit zavazadla s výjimkou příručních zavazadel s osobními doklady a cennostmi.

3.2. V celém prostoru muzea platí pro návštěvníky možnost pořizování obrazových záznamů, zákaz dotýkání vystavených předmětů (včetně nábytku, vitrín a podobně), zákaz konzumace jídla, zákaz  pití a kouření, zákaz vstupu se zvířaty, zákaz vstupu s ohněm a zákaz vstupu se zbraněmi.

3.3. Ve výstavních expozicích je pohyb návštěvníků monitorován kamerami.

Článek 4

4.1. Způsobí-li návštěvník jakoukoli hmotnou škodu, je povinen uhradit náklady na uvedení do původního stavu.

4.2. Poruší-li návštěvník některý z bodů Návštěvnického řádu, bude z muzea vykázán.

Článek 5

Návštěvnický řád byl schválen usnesením  Rady města Přeštice dne 04.01.2023

 a nabývá platnosti dne 05.01.2023

 

Mgr. Tomáš Chmelík, starosta, v.r.